Category: Music

Wrong Side રાજુના ગીતોએ મને શું કહ્યું?

‘બે યાર’, ‘ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ’ અને ‘છેલ્લો દિવસ’ની સફળતા બાદ એકસરખી અર્બન કોમેડી ગુજરાતી ફિલ્મોનો જુવાળ આવ્યો છે. કેટલાક વર્ષો પહેલા જે થોકબંધ લીલી ચુંદડીવાળી બાયું, મૂછે લીંબુ લટકતા ભાયડાવ, પ્રીત લુંટાવતા સાયબા અને પરચો બતાવતા માતાજી છાપ ફિલ્મો આવેલી તેના કરતા અત્યારની પરિસ્થિતિ બહુ જુદી નથી. ફરક માત્ર ફિલ્મોના પ્રકારમાં અને વાર્તાના વિશ્વમાં છે, બાકી માનસિકતા તો વહેતી ગંગામાં હાથ ધોઈને રોકડી કરી લેવાની જ છે. એવામાં સીનેમેનની ત્રીજી ફિલ્મ ‘રોંગ સાઈડ રાજુ’ આવી રહી છે. જેમ ‘કેવી રીતે જઈશ’ અનેક મામલામાં એક નવી શરૂઆત હતી એમ ‘રોંગ સાઈડ રાજુ’ના ટ્રેલરે પણ ખુબ આશા જન્માવી છે. આ ફિલ્મ અર્બન છે પણ કોમેડીની બદલે ‘હીટ એન્ડ રન’ પર આધારિત ડ્રામા છે.

Continue reading

My Monsoon Playlist – બારે મેઘ ખાંગા

વરસાદ અને સર્જનાત્મકતાને શો સંબંધ? વરસાદી મોસમમાં રચાયેલી કે વરસાદ વિશેની રચનાઓ વધુ ભીની કેમ હોય છે? ખોળામાં લેપટોપ લઈને લખતી વખતે જો બારીની બહાર ઝરમર ઝરમર ચાલુ હોય તો અભિવ્યક્તિ કેમ લીલી લીલી થઇ જાય છે? મને ખબર નથી. છતાં, કાલિદાસથી લઈને કૈલાશ ખેર સુધી કેટલાંય કવિ, લેખક અને ગાયક કુદરતના આ ભેદી, બળવાખોર તત્વને પોતપોતાની રીતે અંજલિ અર્પી ચુક્યા છે. Continue reading

Coke Studio Pakistan Season 8

Let me begin this listicle with a very cliched phrase “when life gives you lemons, make lemonade”. That is exactly what I did while lying on a hospital bed – listened again and again to all the lovely tracks from Coke Studio Pakistan Season 8. It was also the first time that I followed an entire season of coke studio. Unlike, Coke Studio India, the Pakistan version is much more mature and tasteful in terms of music production. The reason being that entire season is produced by one artist, thus maintaining sanctity across all the episodes of the season. Season 8 was produced by a band called Strings, who also produced season 7. They have a done a marvelous job of bringing together fresh talent and experienced artistes together on one platform. With calculated risks of recreating the classics and also creating new music, they have given us 28 songs in all. Here are my top picks from the season which I am sure to listen over and over again until next season. Continue reading

Sketches of Darjeeling – Album Recco

In January this year (2015) I came across a post titled “Songs We Played in Loop This Year“. In the post, way down at number 7 was an album called “Sketches of Darjeeling” by Bipul Chhetri. Along with all the other entries, I gave it a try and as it turns out that it was the only one to have stayed with me till now. What’s so special about it? I don’t know. But there is something compelling about all the 6 songs that made me listen to them on loop, buy the album (my first purchased music), fall in love with Nepali language and eventually travel to Kalimpong (Bipul Chhetri’s hometown). Continue reading

My Mountain Playlist

When in the mountains, we are constantly surrounded by nature’s music – rumble of the river, rustle of the leaves crushing under feet, howl of the winds, tweet of birds or buzz of the insects. These sounds give immense joy. We even crave them often on those dull Thursdays in the office. However, the wretched species that we humans are, we simply need to plug in our headphones and listen to our favourite artists, even while attending Mother Earth’s musical concert. Without any further introduction, here is my “mountain playlist”. From Ladakh to Sikkim, these songs have always been a great company. And to be honest, just one article is an injustice to them. Continue reading

Court & its Music with Lokshahir Sambhaji Bhagat

I’m not an artist. But I know artists transcend languages. I am not an artist, but my understanding of artists improve every time I see them. I disturb many people, but I’m still not an artist! They disturb with their art, so they truly are!

What I witnessed in the past 3 hours was revolt on a live-wire! As a promotional program before release of the film Court, I attended a music performance by the people who did the music and songs of the film. Referred to as Lokshahir or the people’s poet, Sambhaji Bhagat and his troop, over the length of the show took the graph from shallow (but energetic) Jay Bhim shouts to the disgrace-yourself-dead-people silence! From culture politics to communal harmony. Having failed to blend-in for about 30 minutes, the show took me through myriad of emotions – Introspection to Euphoria, Pride and Disgrace. My thoughts traveled through the various levels of Maslow’s hierarchy placing myself, the performing artists, organizers and Microsoft at various levels and taking a worms eye view of the setup. Continue reading

© 2018 રઝળપાટ

Theme by Anders NorenUp ↑